loading...

تازه هاي مد و زيبايي

بهترين ميكاپ هاي روز جهان

بازدید : 129
11 زمان : 1399:2

لاك ناخن

لاك ناخن از جمله وسايلي است كه انواع و اقسامش به تعداد زياد روي ميز آرايش هر خانمي پيدا مي شود؛ به خصوص كه در اين محصول، علاوه بر تنوع رنگ، تنوع غلظت و مدل هم وجود دارد. برخي لاك ها فقط رنگ دارند و برخي اكليلي هستند. از سوي ديگر، برق ناخن و لاك هاي طراحي ناخن هم انتخاب را دشوارتر مي كنند.
ساخت لاك ناخن در كارخانه مشكلات زيادي دارد. براي اين كه بخواهيم از يك لاك ناخن راضي باشيم، قاعدتا بايد

اين خصوصيات را داشته باشد:

بتوانيم از آن به راحتي استفاده كنيم؛ در زمان مناسبي خشك شود و جلوه زيبايي داشته باشد و در عين حال دوام خوبي هم داشته باشد. سهولت استفاده بسيار مهم است.
اگرلاكخيلي رقيق باشد، به هنگام ماليدن روي ‏ناخن پخش خواهد شد و پوشش يك دستي را ايجاد نخواهد كرد و اگر خيلي غليظ ‏باشد، لايه لخته لخته و برجسته و كلفتي تشكيل خواهد شد. به عبارت ساده تر، غلظت لاك ‏بايد چنان باشد كه به هنگام ماليدن روي ناخن، رد و اثر فرچه برجا بماند.‏ زمان خشك شدن لاك بايد طوري باشد كه روي استعمال قبلي بتوان استفاده مجدد ‏انجام داد. بديهي است، اين در لاك هايي مصداق پيدا مي كند كه نيازمند دو بار ‏استفاده متوالي هستند. لايه خشك بايد جلوه اي صاف داشته باشد و عاري از هرگونه نقطه، حباب، خط، اثر و ‏ناصافي باشد. درنهايت، يك لاك خوب ناخن بايد به مدت 5 تا 7 روز روي ناخن بماند، بي‏آنكه شفافيت و جلوه اصلي خود را از دست دهد و آثاري از ترك خوردن و پوسته پوسته شدن ‏نشان دهد.‏
شيمي لاك ناخن
لاك ناخن در اصل نوعي لاك يا ورني است، لاك ناخن از نيتروسلولز، يك پلاستي سايزر (ماده نرم كننده پلاستيك ها)، يك حلال و احتمالا نوعي رنگينه ساخته مي شود. ‏به جاي نيتروسلولز، مي توان مولكول پليمر ديگري كه خواص مشابه با نيتروسلولز ‏داشته باشد، به كار برد. تبخير حلال، قشر نازكي از نيترو سلولز، پلاستي سايزر، رزين و ‏رنگينه به جا مي گذارد. نيتروسلولز قشر نازك براقي ايجاد مي كند و پلاستي سايزر از ‏شكنندگي اين قشر نازك مي كاهد و رزين، سبب بهتر چسبيدن آن به ناخن مي شود و از ‏پوسته پوسته شدن آن جلوگيري مي كند. افزودن عطر به لاك ناخن، بوي اجزاي آن را ‏مي پوشاند.
رنگ هاي لاك
رنگ هاي استفاده شده ممكن است در داخل لاك حل شود يا سوسپانسيون باشد. براي ‏حصول جلاي شفاف پايدار، رنگ هاي محلول در الكل استفاده مي شود، مانند كارموسين، ‏نارنجي روغني و... روش خوب براي تهيه محلول هاي غليظ از رنگ هاي گوناگون اين است كه در داخل جلاهاي ‏مناسب تهيه شود. چون درجه انحلال پذيري متغير است، ارزش آن را دارد كه بدانيم چه ‏حلالي براي هر رنگ بهترين نوع است. اگر تهيه محلول هاي غليظ امكان پذير باشد، ساده ‏ترين راه اين است كه پايه بي رنگي همراه با آن محلول رنگي غليظ كه مقدار اندكي از آن ‏شدت رنگ مناسب ايجاد مي كند، تهيه شود.‏ رنگ هاي قرمز به دليل نامحلول بودن شان مي توانند مستقيما به پايه بي رنگ افزوده شوند. ‏تقريبا 3 درصد رنگ كافي است، ولي بايد خرد و الك شده باشد و با كمي از پايه بي رنگ ‏مخلوط شود و بقيه پايه بي رنگ به تدريج اضافه شود.‏
اخيرا لاك هايي به بازار آمده اند كه براي طراحي ناخن استفاده مي شوند. نوك فرچه اين لاك ها از فرچه لاك هاي معمولي كوچك تر و ظريف تر است و باعث مي شود كه شما بتوانيد از آن براي طراحي روي ناخن هايتان استفاده كنيد. از اين لاك ها براي طراحي روي ناخن پس از پديكور و مانيكور هم استفاده مي شود.
پاك كننده لاك ناخنحلال هايي هستند كه قشر نازك به جا مانده از لاك ناخن را كاملا حل مي كنند. اين حلال ها به طور عمده مركب اند از استون يا اتيل استات يا هر دو كه به آنها مقادير ‏اندكي بوتيل استئارات و دي اتيلن گليكول و مونوا تيل اتر افزوده شده است تا اثر خشك ‏كنندگي حلال را كاهش دهد. هم لاك ناخن و هم پاك كننده هاي لاك ناخن بسيار آتش گيرند و ‏بايد مراقبت هاي لازم به عمل آيد تا هرگز اين مواد در مجاور شعله باز يا سيگار روشن ‏مصرف نشوند.‏

منبع:https://haftoyek.com

لاك ناخن

لاك ناخن از جمله وسايلي است كه انواع و اقسامش به تعداد زياد روي ميز آرايش هر خانمي پيدا مي شود؛ به خصوص كه در اين محصول، علاوه بر تنوع رنگ، تنوع غلظت و مدل هم وجود دارد. برخي لاك ها فقط رنگ دارند و برخي اكليلي هستند. از سوي ديگر، برق ناخن و لاك هاي طراحي ناخن هم انتخاب را دشوارتر مي كنند.
ساخت لاك ناخن در كارخانه مشكلات زيادي دارد. براي اين كه بخواهيم از يك لاك ناخن راضي باشيم، قاعدتا بايد

اين خصوصيات را داشته باشد:

بتوانيم از آن به راحتي استفاده كنيم؛ در زمان مناسبي خشك شود و جلوه زيبايي داشته باشد و در عين حال دوام خوبي هم داشته باشد. سهولت استفاده بسيار مهم است.
اگرلاكخيلي رقيق باشد، به هنگام ماليدن روي ‏ناخن پخش خواهد شد و پوشش يك دستي را ايجاد نخواهد كرد و اگر خيلي غليظ ‏باشد، لايه لخته لخته و برجسته و كلفتي تشكيل خواهد شد. به عبارت ساده تر، غلظت لاك ‏بايد چنان باشد كه به هنگام ماليدن روي ناخن، رد و اثر فرچه برجا بماند.‏ زمان خشك شدن لاك بايد طوري باشد كه روي استعمال قبلي بتوان استفاده مجدد ‏انجام داد. بديهي است، اين در لاك هايي مصداق پيدا مي كند كه نيازمند دو بار ‏استفاده متوالي هستند. لايه خشك بايد جلوه اي صاف داشته باشد و عاري از هرگونه نقطه، حباب، خط، اثر و ‏ناصافي باشد. درنهايت، يك لاك خوب ناخن بايد به مدت 5 تا 7 روز روي ناخن بماند، بي‏آنكه شفافيت و جلوه اصلي خود را از دست دهد و آثاري از ترك خوردن و پوسته پوسته شدن ‏نشان دهد.‏
شيمي لاك ناخن
لاك ناخن در اصل نوعي لاك يا ورني است، لاك ناخن از نيتروسلولز، يك پلاستي سايزر (ماده نرم كننده پلاستيك ها)، يك حلال و احتمالا نوعي رنگينه ساخته مي شود. ‏به جاي نيتروسلولز، مي توان مولكول پليمر ديگري كه خواص مشابه با نيتروسلولز ‏داشته باشد، به كار برد. تبخير حلال، قشر نازكي از نيترو سلولز، پلاستي سايزر، رزين و ‏رنگينه به جا مي گذارد. نيتروسلولز قشر نازك براقي ايجاد مي كند و پلاستي سايزر از ‏شكنندگي اين قشر نازك مي كاهد و رزين، سبب بهتر چسبيدن آن به ناخن مي شود و از ‏پوسته پوسته شدن آن جلوگيري مي كند. افزودن عطر به لاك ناخن، بوي اجزاي آن را ‏مي پوشاند.
رنگ هاي لاك
رنگ هاي استفاده شده ممكن است در داخل لاك حل شود يا سوسپانسيون باشد. براي ‏حصول جلاي شفاف پايدار، رنگ هاي محلول در الكل استفاده مي شود، مانند كارموسين، ‏نارنجي روغني و... روش خوب براي تهيه محلول هاي غليظ از رنگ هاي گوناگون اين است كه در داخل جلاهاي ‏مناسب تهيه شود. چون درجه انحلال پذيري متغير است، ارزش آن را دارد كه بدانيم چه ‏حلالي براي هر رنگ بهترين نوع است. اگر تهيه محلول هاي غليظ امكان پذير باشد، ساده ‏ترين راه اين است كه پايه بي رنگي همراه با آن محلول رنگي غليظ كه مقدار اندكي از آن ‏شدت رنگ مناسب ايجاد مي كند، تهيه شود.‏ رنگ هاي قرمز به دليل نامحلول بودن شان مي توانند مستقيما به پايه بي رنگ افزوده شوند. ‏تقريبا 3 درصد رنگ كافي است، ولي بايد خرد و الك شده باشد و با كمي از پايه بي رنگ ‏مخلوط شود و بقيه پايه بي رنگ به تدريج اضافه شود.‏
اخيرا لاك هايي به بازار آمده اند كه براي طراحي ناخن استفاده مي شوند. نوك فرچه اين لاك ها از فرچه لاك هاي معمولي كوچك تر و ظريف تر است و باعث مي شود كه شما بتوانيد از آن براي طراحي روي ناخن هايتان استفاده كنيد. از اين لاك ها براي طراحي روي ناخن پس از پديكور و مانيكور هم استفاده مي شود.
پاك كننده لاك ناخنحلال هايي هستند كه قشر نازك به جا مانده از لاك ناخن را كاملا حل مي كنند. اين حلال ها به طور عمده مركب اند از استون يا اتيل استات يا هر دو كه به آنها مقادير ‏اندكي بوتيل استئارات و دي اتيلن گليكول و مونوا تيل اتر افزوده شده است تا اثر خشك ‏كنندگي حلال را كاهش دهد. هم لاك ناخن و هم پاك كننده هاي لاك ناخن بسيار آتش گيرند و ‏بايد مراقبت هاي لازم به عمل آيد تا هرگز اين مواد در مجاور شعله باز يا سيگار روشن ‏مصرف نشوند.‏

منبع:https://haftoyek.com

نظرات این مطلب

تعداد صفحات : 1

درباره ما
موضوعات
آمار سایت
 • کل مطالب : 70
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • بازدید امروز : 42
 • بازدید کننده امروز : 1
 • باردید دیروز : 72
 • بازدید کننده دیروز : 0
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 116
 • بازدید ماه : 3283
 • بازدید سال : 10017
 • بازدید کلی : 10017
 • <
  پیوندهای روزانه
  آرشیو
  اطلاعات کاربری
  نام کاربری :
  رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • خبر نامه


  معرفی وبلاگ به یک دوست


  ایمیل شما :

  ایمیل دوست شما :  کدهای اختصاصی